สินค้าของเรา

สินค้าของเรา


หมวดหมู่สินค้า
Sniper 3-9x32 ซูม 9 เท่า มีไฟเส้นเล็ง 2 สี
Sniper 3-9x32 ซูม 9 เท่า มีไฟเส้นเล็ง 2 สี

Sniper 3-9x32 ซูม 9 เท่า มีไฟเส้นเล็ง 2 สี(เขียว-แดง) เลนส์หน้า 32 มม.

2000 บาท
กล้องเล็ง Discovery VT-R 3-12x42  AOE
กล้องเล็ง Discovery VT-R 3-12x42 AOE

กล้องเล็ง Discovery VT-R 3-12x42 AOE ซูมได้ 3-12 เท่า เลนส์หน้า 42 มิล.มีไฟเส้นเล็ง ปรับหลาด้านหน้า

2200 บาท
UTG Leaper 4-16x40 ซูม 16 เท่า มีไฟเส้นเล็ง 2 สี
UTG Leaper 4-16x40 ซูม 16 เท่า มีไฟเส้นเล็ง 2 สี

UTG Leaper 4-16x40 ซูม 16 เท่า มีไฟเส้นเล็ง 2 สี(เขียว-แดง)

2200 บาท
Sniper 4-16x40 ซูม 16 เท่า มีไฟเส้นเล็ง 2 สี
Sniper 4-16x40 ซูม 16 เท่า มีไฟเส้นเล็ง 2 สี

Sniper 4-16x40 ซูม 16 เท่า มีไฟเส้นเล็ง 2 สี(เขียว-แดง)

2200 บาท
กล้องเล็ง Discovery 4-16x42 AOE
กล้องเล็ง Discovery 4-16x42 AOE

กล้องเล็ง Discovery 4-16x42 AOE ซูมได้ 3-12 เท่า เลนส์หน้า 42 มิล. มีไฟเส้นเล็ง ปรับหลาด้านหน้า

2500 บาท
Vision King 3-9x44 ซูม 9 เท่า มีไฟเส้นเล็ง 2 สี
Vision King 3-9x44 ซูม 9 เท่า มีไฟเส้นเล็ง 2 สี

Vision King 3-9x44 ซูม 9 เท่า มีไฟเส้นเล็ง 2 สี(เขียว-แดง)

2500 บาท
LEUPOLD Mark4 3.5-10x40 ซูม 10 เท่า มีไฟ
LEUPOLD Mark4 3.5-10x40 ซูม 10 เท่า มีไฟ

LEUPOLD Mark4 3.5-10x40 ซูม 10 เท่า มีไฟเส้นเล็ง 2 สี(เขียว-แดง)

2500 บาท
Sniper 6-24x50 ซูม 24 เท่า มีไฟเส้นเล็ง 2 สี
Sniper 6-24x50 ซูม 24 เท่า มีไฟเส้นเล็ง 2 สี

Sniper 6-24x50 ซูม 24 เท่า มีไฟเส้นเล็ง 2 สี(เขียว-แดง) เลนส์หน้า 50 มม.

2500 บาท
กล้องเล็ง LEUPOLD Mark4 6-24x50 ซูม 14 เท่า มีไฟ
กล้องเล็ง LEUPOLD Mark4 6-24x50 ซูม 14 เท่า มีไฟ

LEUPOLD Mark4 6-24x50 ซูม 14 เท่า มีไฟเส้นเล็ง 2 สี(เขียว-แดง)

2800 บาท
กล้องเล็ง Minox ZV3 3-9x40
กล้องเล็ง Minox ZV3 3-9x40

กล้องเล็ง Minox ZV3 3-9x40 ซูมได้ 3-9 เท่า เลนส์หน้า 40 มิลลิเมตร

2900 บาท
ศูนย์หลังปืนอัดลม
ศูนย์หลังปืนอัดลม

ศูนย์หลังปืนอัดลมแบบหนีบที่รางขนาดความกว้าง 11 mm.

300 บาท
กล้องเล็ง VisionKing 3-9x42 DL
กล้องเล็ง VisionKing 3-9x42 DL

กล้องเล็ง VisionKing 3-9x42 DL ซูมได้ 3-9 เท่า เลนส์หน้า 42 มิล.มีไฟเส้นเล็ง แถมฝากระดก

3200 บาท