สินค้าของเรา

สินค้าของเรา


หมวดหมู่สินค้า
กล้องเล็ง Discovery VT-2 3-12x44 AOE
กล้องเล็ง Discovery VT-2 3-12x44 AOE

กล้องเล็ง Discovery VT-2 3-12x44 AOE ซูมได้ 3-12 เท่า เลนส์หน้า 44 มิล.มีไฟเส้นเล็ง ปรับหลาด้านหน้า แถมท่อบังแสงและฝากระดก

3500 บาท
กล้องเล็ง Discovery VT-2 3-12x40 SF
กล้องเล็ง Discovery VT-2 3-12x40 SF

กล้องเล็ง Discovery VT-2 3-12x40 SF ซูมได้ 3-12 เท่า เลนส์หน้า 40 มิล.ปรับหลาด้านข้าง,กล้องเล็ง Discovery VT-2 3-12x40 SF

3500 บาท
กล้องเล็ง Discovery VT2 3-12x44 SFIR-N
กล้องเล็ง Discovery VT2 3-12x44 SFIR-N

กล้องเล็ง Discovery VT2 3-12x44 SFIR-N ซูมได้ 3-12 เท่า เลนส์หน้า 44 มิล.มีไฟเส้นเล็ง ปรับหลาด้านข้าง

3800 บาท
กล้องวัดระยะ Bushnell 10x25
กล้องวัดระยะ Bushnell 10x25

กล้องวัดระยะ Bushnell 10x25

4800 บาท
กล้องวัดระยะ Vision King 6x25
กล้องวัดระยะ Vision King 6x25

กล้องวัดระยะ Vision King 6x25

4900 บาท
Vision King 4-16x44 ซูม 16 เท่า มีไฟ
Vision King 4-16x44 ซูม 16 เท่า มีไฟ

Vision King 4-16x44 ซูม 16 เท่า มีไฟเส้นเล็ง 2 สี(เขียว-แดง)

4900 บาท
กล้องเล็ง Discovery HI 4-16x44 SF
กล้องเล็ง Discovery HI 4-16x44 SF

กล้องเล็ง Discovery HI 4-16x44 SF ซูมได้ 4-16 เท่า ปรับหลาด้านข้าง มีระดับน้ำที่ตัวกล้อง

5000 บาท
กล้องเล็ง Discovery HI 5-20x50 SF
กล้องเล็ง Discovery HI 5-20x50 SF

กล้องเล็ง Discovery HI 5-20x50 SF ซูมได้ 5-20 เท่า เลนส์หน้า 50 มิล.ปรับหลาด้านข้าง มีระดับน้ำที่ตัวกล้อง

5500 บาท
กล้องเล็ง BSA Catseye 4-16x44 SP
กล้องเล็ง BSA Catseye 4-16x44 SP

กล้องเล็ง BSA Catseye 4-16x44 SP ซูมได้ 4-16 เท่า เลนส์หน้า 44 มิลลิเมตร

5500 บาท
Bushnell AR223 กล้องเล็งเกรดแท้
Bushnell AR223 กล้องเล็งเกรดแท้

Bushnell AR223 กล้องเล็งเกรดแท้ คุณภาพดี ทนทาน เลนส์ใส

5500 บาท
กล้องเล็ง Discovery VT-3 4-14x44 SFIR-FFP
กล้องเล็ง Discovery VT-3 4-14x44 SFIR-FFP

กล้องเล็ง Discovery VT-3 4-14x44 SFIR-FFP ซูมได้ 3-14 เท่า เลนส์หน้า 44 มิล.มีไฟเส้นเล็ง ปรับหลาด้านข้าง แถมท่อบังแสง

6000 บาท
กล้องเล็ง Discovery Fix HD 10x44 SFIR
กล้องเล็ง Discovery Fix HD 10x44 SFIR

กล้องเล็ง Discovery Fix HD 10x44 SFIR ซูมตายตัวที่ 10 เท่า เลนส์หน้า 44 มิล.มีไฟเส้นเล็ง ปรับหลาด้านข้าง แถมท่อบังแสง

6500 บาท